Use of Mathjax

To have an expression evaluated by Mathjax you’ll have to first include the shortcode somewhere on the page. This will allow for loading the Mathjax scripts, but only for those pages that include the shortcode. Then place the expression between the correct escape sequences. For inline display these are slashes followed by an open bracket to start and a slash followed by a close bracket to finish. This is rendered by Mathjax \(E=mc^2\)

Fractions are easy with Mathjax as well. Thirty forty-fourths are easily expressed. The expression is “30 \over 44” which is rendered as \(30 \over 44\). Of course the fraction command itself is even easier, “\frac{30}{44}” gives the same result \(\frac{30}{44}\)

Personally I prefer the display of limits above and below the integral. Use the \limits command to achieve this effect: “\int\limits_0^{2\pi}” renders as \(\int\limits_0^{2\pi}\)

Schakelprogramma voltooid

Eindelijk! In Nederland is het gebruikelijk dat eerstegraads wiskunde docenten eerst een wiskunde studie voltooien. Er zijn echter ook vele andere studies met een hoog gehalte aan wiskunde vakken. Denk aan de technische ingenieurs studies, natuurkunde, econometrie, etc. Voor al deze opleidingen is in 2008 een programma opgesteld van wiskunde vakken op universiteitsniveau waarmee alsnog toegang wordt verleend tot een educatieve master studie om de eerstegraads lesbevoegdheid te verkrijgen.

Deze vakken worden verzorgd door een samenwerkingsverband tussen de nederlandse unviversiteiten: Mastermath. Zie ook https://elo.mastermath.nl/

Afgelopen jaar heb ik de vakken Fundamenten en Algebra/Getaltheorie gevolgd. Voor beide inmiddels de certificaten binnen en daarmee voldaan aan de toelatingseisen voor de educatieve master. Hopelijk is dit voldoende voor DUO om mijn australische lerarenopleiding te erkennen en kan ik zo snel aan de slag als leraar.